Emmaboda Fastighetsförmedling är den ledande mäklarbyrån i regionen och har varit verksam i Emmaboda och grannkommuner alltjämt sedan 1968. Med företagets närmare 50 år som lokal mäklarbyrå och med över 20 år lång erfarenhet som fastighetsmäklare i Emmaboda skapar vi ett genuint förtroende både bland köpare & säljare.

Vi är specialiserade på förmedling av villor, fritidshus, torp & gårdar.

Emmaboda Fastighetsförmedling har de senaste 30 åren förmedlat över 1.000 fastigheter till utländska köpare från främst Tyskland & Danmark. Vi besitter goda språkkunskaper & tillhandahåller även köpehandlingar översatta på tyska.

Vi har lång juridisk erfarenhet, främst inom arvsrätt såsom upprättande av bouppteckningar & arvsskiften.

Vår långa yrkeserfarenhet & kompetens har lett till att vi får många förtroendeuppdrag från bl.a Allmänna Arvsfonden, Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare & flera advokatbyråer.

Marknadsföring & utveckling

Vi är ett modernt mäklarföretag som lägger stor vikt vid marknadsföring och på att presentera fastigheterna på ett så attraktivt & professionellt sätt som möjligt utan att inge falska förhoppningar. Fastighetsmarknaden är i ständig förändring. Ny teknik har medfört helt nya möjligheter att bedriva en effektiv, modern marknadsföring av objektet där vi förutom hemnet & tidningsannonsering även använder oss av bl.a Blocket & Facebook.

Lokalkännedom, spekulantregister samt en effektiv & bred marknadsföring skapar maximalt intresse som gör det möjligt att kunna genomföra en bra affär till gagn för alla parter. Vi hjälper även köparna med finansiering hos bl.a de lokala bankerna; Handelsbanken, Sparbanken Eken, Swedbank mfl.

Att använda tekniken rätt

Det är viktigt att avväga vilka tekniska moderniteter som skapar framgång & förtroende. Stressbeteendet som de stora mäklarkedjorna skapat på fastighetsmarknaden, där objekten skall säljas likt internethandel enligt löpande-band-principen, känns kanske inte alla gånger så seriöst eller tilltalande och det uppfattas ofta som om säljarna tvingas ta ett förhastat beslut vid dessa uppstressade budgivningar som ofta inte leder upp till rätt slutpris.

Vi lyssnar på våra kunder & har sedan många år upphört med användandet av kamerateknik som skapar en falsk uppfattning av bostadens storlek. Med bilder som förvränger verkligheten skapar man både misstro & besvikelse hos husintressenterna. Uppfylls inte storleksförväntningarna, som skapats genom bilderna från marknadsföringen, leder visningen istället till besvikelse och en utebliven affär.

Omsorgsfullt & personligt engagemang

Vi lägger ned betydligt mer tid och personligt engagemang på varje enskild affär & husintressent. Vårt omsorgsfulla & starka personliga engagemang, där kunden alltid står i centrum, uppskattas av såväl säljare som köpare. Emmaboda är inte större än att det är viktigt att, på ett omsorgsfullt sätt, ta hand om varje husintressent eller köpare. därför har vi oftast enskilda personliga visningar med varje kund istället för offentliga visningar. Ett betydligt mer tidskrävande arbete från vår sida men med goda resultat och mycket uppskattat inte minst av husintressenterna som i lugn och ro får möjlighet att titta på fastigheten utan påverkan från andra spekulanter. Vid offentliga visningar har det vid flera tillfällen uppstått situationer där man förlorar intressenter på grund av att flera som känner varandra dyker upp på samma husvisning. Detta har då lett till att man tappar intressenter eftersom de avstått från att bjuda på grund av att vänner varit spekulanter.

Vi har köparna

Vårt inarbetade lokala förtroende, vår kundhantering & mångåriga erfarenhet av försäljning till över 1.000 utländska köpare från bl.a Tyskland, Danmark & Holland skapar i kombination med internet-annonseringen ett mycket omfattande spekulantregister med potentiella köpare. Inflyttningen från övriga Sverige ökar ständigt och på senare år har intresset från boende i främst Malmö- & Stockholmsregionen ökat markant.

Högst utgångspris inte alltid bäst

När Ni funderar på att sälja Er bostad och står inför Er kanske viktigaste affär är det lätt att lockas med av mäklare som medvetet övervärderar fastigheten. Sedan säljs Er bostad betydligt under den utlovade köpeskillingen. Då har Ni förlorat tid, pengar och förtroende – rätt värdering skapar ett sug efter din bostad, en övervärdering det motsatta. Skickliga fastighetsmäklare förmedlar bostäder, inte falska förhoppningar. Det är viktigt att komma ihåg att köpeskillingen är slutpriset inte utgångspriset.

Förbesiktning – Dolda fel – försäkring

En besiktning av Er fastighet genom en sakkunnig besiktningsman inför en försäljning ger bra information om fastighetens skick till Er som säljare samt till husspekulanterna & den framtida köparen.

En stor fördel med att låta förbesiktiga fastigheten är att spekulanterna redan tidigt i processen får ta del av sakkunnig information om fastighetens skick vilket minimerar risken för avhopp eller prisdiskussioner i affärens slutfas.

Dessutom ligger besiktningen till grund för tecknande av s.k dolda del – försäkring vilken skyddar mot många fel som kan komma att anses vara säljarens ansvar.

Som säljare är Ni ansvariga för s.k dolda fel, i tio år efter att en affär har genomförts.

Under den tiden kan köparen komma att kräva nedsättning av köpeskillingen om det framkommit något fel som köparen inte haft anledning att räkna med pga fastighetens ålder och skick eller fel som inte heller kunde ha upptäckts vid köparens undersökning av fastigheten.

Därför kan det vara fördelaktigt att ha ett skydd för de eventuella ersättningsanspråk som kan uppstå. Genom bolaget Ikano Försäkring kan vi erbjuda olika dolda fel försäkringar.

Läs mer på Ikano Försäkrings hemsida

Energideklaration

Lagen om energideklaration kom 2009 och syftar till att minska vårt energibehov inom hela EU. Energideklarationen ger en klar bild av byggnadens energiprestanda med referensvärden från byggnader med samma förutsättningar. Finns det sätt som minskar energibehovet får köparen tips på lämpliga förändringar som är lönsamma att utföra och som inte försämrar inomhusmiljön. En energideklaration är giltig i 10 år.

Ni som säljare ansvarar för att det finns en giltig energideklaration innan försäljningen av huset.

Emmaboda Fastighetsförmedling hjälper Er att tillse att en energideklaration blir upprättad genom att anlita ett företag godkänt att utföra energideklarationer.

Rådgivning och värdering

Står Ni i begrepp att sälja? Vi hjälper Er gärna med en bedömning av marknadsläget och berättar hur vi arbetar med ett försäljningsuppdrag.
Välkommen att kontakta oss, oavsett om Ni funderar på att sälja nu eller längre fram.

Vänliga hälsningar,

Henrik Malmquist
reg. Fastighetsmäklare
Agneta Valentinsson
Fastighetsmäklarassistent